Recomandarea ACC privind noile Orientări Strategice pentru dezvoltarea durabilă a acvaculturii UE

După şase luni de dezbateri şi analize, Aquaculture Advisory Council a remis astăzi Comisiei Europene şi statelor member UE recomandările privind actualizarea orientărilor strategice pentru dezvoltarea acvaculturii. Aceste recomandări, la elaborarea cărora a participat şi sectorul de piscicultură din România, vor trebuie luate în considerare atât de Comisie, dar mai ales la nivelul administraţiei publice din statele UE care reglementează activitatea de acvacultură. Simplificarea administrativă este un obiectiv care pare că nu poate fi atins niciodată, el fiind prioritar şi în 2014, la primele orientări elaborate de Comisia Europeană, din moment ce de atunci, birocraţia din România, considerate necesară pentru desfăşurarea unei activităţi de acvacultură, s-a triplat în costuri şi în documente. Invităm atât Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dar mai ales Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să citească foarte atent acest document şi să mai reducă din documentele care nu produc decât hârtii inutile şi costuri suplimentare pentru acvacultură. O ţară cu atât de mulţi IT-işti scutiţi de impozite şi cu acces generos la internet de calitate poate rezolva problema birocraţiei elegant.