Second Recommendation on the Future Strategic Guidelines for the Sustainable Development of EU Aquaculture

După şase luni de dezbateri şi analize, Aquaculture Advisory Council au remis astăzi Comisiei Europene şi statelor member UE recomandările privind actualizarea orientărilor strategice pentru dezvoltarea acvaculturii. Aceste recomandări, la elaborarea cărora a participat şi sectorul de piscicultură din România, vor trebuie luate în considerare atât de Comisiei, dar mai ales la nivelul administraţiei publice din statele UE care reglementează activitatea de acvacultură. Simplificarea administrative este un obiectiv care pare că nu poate fi atins niciodată din moment ce era prioritar şi în 2014, la primele orientări elaborate de Comisia Europeană, din moment ce de atunci, birocraţia din România, considerate necesară pentru desfăşurarea unei activităţi de acvacultură, s-a triplet în costuri şi în documente. Invităm atât Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dar mai ales Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să citească foarte atent acest document şi să mai reducă din documentele care nu produc decât hârtii inutile şi costuri suplimentare pentru acvacultură. O ţară cu atât de mulţi IT-işti scutiţi de impozite şi cu acces generos la internet de calitate poate rezolva problema birocraţiei elegant. (text integral) text in limba română